Đặt vé nội địa


noi dung

Hành trình* Giá chỉ từ*
Sài Gòn - Quy Nhơn 8,000 đặt ngay
Sài Gòn - Ban Mê Thuột 16,000 đặt ngay
Ban Mê Thuột - Sài Gòn 16,000 đặt ngay
Sài Gòn - Thanh Hóa 18,000 đặt ngay
Vinh - Sài Gòn 18,000 đặt ngay
Hà Nội - Nha Trang 29,000 đặt ngay
Tuy Hòa - Sài Gòn 29,000 đặt ngay
Sài Gòn - Hải Phòng 39,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.

To Top