Mừng 70 năm Quốc khánh 2.9 jetstar giảm giá sốc chỉ 70k

Mừng quốc khánh 2.9 và 70 năm cách mạng tháng 8 thành công, hãng hàng không JetStar thực hiện chương trình khuyến mãi cực sốc giảm giá đến 70%, với giá vé chỉ từ 70,000 đồng vé máy bay khuyến mãi cho cả hành trình nội địa và quốc tế. Hãy nhanh tay săn vé máy bay ngay hôm nay từ 11:00 đến hết ngày 2.9.2015

 

Điểm khởi hành Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại vé Giá Starter
VND
Hà Nội Bangkok 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Bangkok Hà Nội 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Hà Nội Bangkok 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Bangkok Hà Nội 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Hà Nội Bangkok 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Bangkok Hà Nội 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Hà Nội Bangkok 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Bangkok Hà Nội 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Hà Nội Đà Nẵng 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Đà Nẵng Hà Nội 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Hà Nội Đà Nẵng 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Đà Nẵng Hà Nội 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Hà Nội Đà Nẵng 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Đà Nẵng Hà Nội 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Hà Nội Đà Nẵng 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Đà Nẵng Hà Nội 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Hà Nội Hong Kong 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Hong Kong Hà Nội 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Buôn Ma Thuột Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Buôn Ma Thuột Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Buôn Ma Thuột Tp.Hồ Chí Minh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Buôn Ma Thuột Tp.Hồ Chí Minh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Tuy Hòa 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tuy Hòa Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Tuy Hòa 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tuy Hòa Tp.Hồ Chí Minh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Tuy Hòa 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tuy Hòa Tp.Hồ Chí Minh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND70000
Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND110000
Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND110000
Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND110000
Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND110000
Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND110000
Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND110000
Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND110000
Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND110000
Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 -02/09/2015 Starter VND120000
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND120000
Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND120000
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND120000
Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND120000
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND120000
Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND120000
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND120000
Tp.Hồ Chí Minh Huế 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND125000
Huế Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND125000
Tp.Hồ Chí Minh Huế 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND125000
Huế Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND125000
Tp.Hồ Chí Minh Huế 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND125000
Huế Tp.Hồ Chí Minh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND125000
Tp.Hồ Chí Minh Huế 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND125000
Huế Tp.Hồ Chí Minh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND125000
Buôn Ma Thuột Hải Phòng 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Hải Phòng Buôn Ma Thuột 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Buôn Ma Thuột Hải Phòng 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Hải Phòng Buôn Ma Thuột 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Buôn Ma Thuột Hải Phòng 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Hải Phòng Buôn Ma Thuột 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Buôn Ma Thuột Hải Phòng 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Hải Phòng Buôn Ma Thuột 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Buôn Ma Thuột Thanh Hóa 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Thanh Hóa Buôn Ma Thuột 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Buôn Ma Thuột Thanh Hóa 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Thanh Hóa Buôn Ma Thuột 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Buôn Ma Thuột Thanh Hóa 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Thanh Hóa Buôn Ma Thuột 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Buôn Ma Thuột Thanh Hóa 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Thanh Hóa Buôn Ma Thuột 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59- 02/09/2015 Starter VND149000
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND149000
Hà Nội Đà Lạt 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Đà Lạt Hà Nội 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Hà Nội Đà Lạt 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Đà Lạt Hà Nội 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Hà Nội Đà Lạt 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Đà Lạt Hà Nội 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Hà Nội Đà Lạt 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Đà Lạt Hà Nội 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND180000
Buôn Ma Thuột Vinh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Vinh Buôn Ma Thuột 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Buôn Ma Thuột Vinh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Vinh Buôn Ma Thuột 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Buôn Ma Thuột Vinh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Vinh Buôn Ma Thuột 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Buôn Ma Thuột Vinh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Vinh Buôn Ma Thuột 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 21 Jan – 5 Feb 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep – 17 Dec 2015 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr – 27 Apr 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 4 May – 22 May 2016 23:59 – 02/09/2015 Starter VND199000

Lưu ý:

– Giá vé chưa bao gồm thuế, phí.

– Vé được khai thác ở hạng Starter

* Đối với loại vé Starter:

– Không bao gồm đồ ăn cùng thức uống dùng trên máy bay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể mua gói tiện ích này (đồ ăn và nước uống).

– Chỉ bao gồm hành lý xách tay chứ không bao gồm phí cho hành lý ký gửi.

Do vậy, sau thời điểm mua vé, nếu muốn mang thêm hành lý ký gửi, du khách phải đóng thêm phí cho mỗi hành lý ký gửi từ 15kg đến 40kg. Đồng thời, du khách nên đăng kí hành lý ký gửi trước khi ra sân bay do phí hành lý ký gửi tại sân bay luôn cao hơn phí đặt trước.

Mua vé máy bay giá rẻ ở đâu?

Hãy săn vé máy bay giá rẻ cùng Phòng Vé Liên Việt để nhận được sự phục vụ tận tình và chu đáo nhất  . Với đội ngũ booker có nhiều năm kinh nghiệm luôn mong muốn tìm những chiếc vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi cho quý khách một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất mà không phải mất quá nhiều thời gian, nhanh tay liên hệ với chúng tôi để có được những tấm vé giá rẻ này.

Công Ty TNHH ĐT TM & DV Liên Việt

Hệ Thống Săn Vé Máy Bay Giá Rẻ Online – Phòng vé Vietjet Tân Phú TPHCM.

274/9 Vườn Lài ,P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. HCM

Tel : 08 6274 1999 – 0903 413 254

Có Thể Bạn Quan Tâm:

Bình Luận

Hành trình* Giá chỉ từ*
Quy Nhơn - Sài Gòn 8,000 đặt ngay
Sài Gòn - Huế 90,000 đặt ngay
Sài Gòn - Đà Nẵng 198,000 đặt ngay
Sài Gòn - Quy Nhơn 288,000 đặt ngay
Hà Nội - Đà Nẵng 288,000 đặt ngay
Pleiku - Sài Gòn 290,000 đặt ngay
Tuy Hòa - Sài Gòn 290,000 đặt ngay
Đà Nẵng - Hà Nội 378,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.

To Top Zalo Button